Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1047. Budapest Baross u. 100. / Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1047. Budapest Baross u. 100.

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre