Drávasztára Község Önkormányzata / Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Drávasztára Község Önkormányzata

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Nyilvános kiadványok Döntéshozatal, ülések A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok Hirdetmények Közzétételi listák