Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona / Szervezeti, személyzeti adatok

Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona

Kapcsolat, szervezet, vezetők Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv