Felsőszentmárton Község Önkormányzata / Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Felsőszentmárton Község Önkormányzata

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Döntéshozatal, ülések