Bajánsenye község Önkormányzata / Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Bajánsenye község Önkormányzata

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre