Iliny Község Önkormányzata / Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Iliny Község Önkormányzata

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Döntéshozatal, ülések