Szenyér Község Önkormányzata / Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Szenyér Község Önkormányzata

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Döntéshozatal, ülések A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok